Priser, betalnings- och avbokningsregler
Saran Yoga logga

Prislistan


Avgifter, betalningsvillkor och avbokningsregler 2020:

Avgifter:


Nybesök: 1600kr

Återbesök: 1200kr

Återbesök CS-kontroller vid insättning: 550kr (kort återbesök för puls, BT, biverkningar, ny ordination)

Möte med tredje part: 1200 kr per påbörjad timme inkluderat restid

Recept utanför besök eller telefonkonsultation: 200 kr

Telefonkonsultation: 400 kr per påbörjad 15 minuter.


Priser för konsultation över Skype är desamma som för fysiska besök.Bokning:

För bokning och faktura krävs en giltig postadress och personnummer.Betalning:


Du erhåller en faktura per mejl med 10 dagars förfall.

Bankgiro: 386-0764.

Kreditprövning kan komma att utföras för faktura.

Du kan också betala med Swish 123 354 88 07.Avbokning:


Avbokning 24h innan avtalad tid debiteras inte.

Avbokning därefter debiteras med full avgift.

Om avbokning sker pga sjukdom debiteras endast 400 kr, vid uppvisande av godkänt läkarintyg.

Uteblivet kontakt/besök utan avbokning debiteras med full avgift.Avbokning sker per telefon: 070-4700323 (samtal dagtid, sms eller meddelande).Provtagning:

 

Eventuell provtagning enligt provtagarens prislista. Exempelvis enstaka prover ca 300 kr, full hälsokontroll ca 1500 kr. (se t ex www.werlabs.se)Övrig information:


Medicinskt ansvar innebär journalföring enligt gällande lag för journal och vård, samt handskande av personuppgifter enligt GDPR.


Avgifterna kan ändras. Vid bokningsbekräftelse informeras du  med uppdaterade avgifter.

     Saran Yoga AB                         Org.nr. 556979-6997                          BG 386-0764                           www.saranyoga.se                       info(at)saranyoga.se

Saran Yoga AB innehar F-skatt och är momsregistrerat.

Saran Yoga är beläget i Offerdal, Jämtland