Gong
Saran Yoga logga

Gong

Gongen är ett uråldrigt instrument som använts i forna tider för olika processer för uppväckande, alarmerande, transcenderande och meditativa processer.

Gongens vibrationer har mycket bred frekvens och omfattar, enligt många, universums alla ljud och liknar kanske urljudet vid skapelsens Big Bang.


Vibrationer fortplantar sig lätt i vätska och sätter därför alla våra celler i vibration. Frekvensernas variation, bredd och följd kan inte förutses av vårt logiska och musikaliska sinne vilket gör att sinnet till slut ger upp i sina försök att kategorisera, förutsäga och känna igen ljuden. Härav uppstår att tillstånd av total avkoppling både kroppsligt och mentalt. Ett tillstånd vi strävar efter med så många olika tekniker i dag.


Yogi Bhajan använde ofta gongen både i sina pass, vilor och meditationer.

Nanak Dev Singh var en av de som följde Yogi Bhajan under många år och lärdes upp i hanterandet av gongens kraft. Han var ansvarig för gonginslagen på Kundaliniyogafestivalen i Frankrike. Han lärde upp 2 lärare under sin tid och lämnade över ansvaret för att vidare lära ut dessa tekniker efter sin död 2015.


Anne Saranprem och Elenor Saranraj går i utbildning hos dessa lärare, Ada Devinderjit Namani och Gérard Jap Nirantar och använder en 32" stor symfonisk gong, tillverkad av Paiste i Tyskland. Gongarna valdes personligen  ut vid ett studiebesök i Paistefabriken i februari 2017.


Saran Yoga arrangerar både Gongavslappningar som är en mjuk session med djup avslapppning till gongen efter ett yogapass och White Sound Gong Meditation som efter ett yogapass är en transformerande meditation liggande i vila till gongens kraftfullaste transformativa vibrationer.

Tillverkning av en symfonisk gong


PAISTE fabriken februari 2017,

Schacht Audorf, Tyskland

     Saran Yoga AB                         Org.nr. 556979-6997                          BG 386-0764                           www.saranyoga.se                       info(at)saranyoga.se

Saran Yoga AB innehar F-skatt och är momsregistrerat.

Saran Yoga är beläget i Offerdal, Jämtland