Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan

betyder

djup gudomlig avslappning

Sat Nam Rasayan är en uråldrig yogisk healingteknik där behandlaren med en fördjupad meditativ närvaro möjliggör för dig som klient att sjunka ned i ett djupt avslappnat tillstånd, kroppsligt och själsligt, där självläkning kan ske.


Under en session med Sat Nam Rasayan ligger du bara ned, fullt påklädd under en filt och vilar medan din behandlare vilar lätt sina händer på din arm. Du behöver inte göra någonting och avslappningen sker under tystnad.


Efter en session kan du känna dig återhämtad och utvilad och

uppleva lindring av tidigare besvär.


Om du önskar kan du få med dig en övning eller meditation 

för din egen fortsatta utveckling.


Sessionen tar ca 60 min och kostar 700 kr

En kortare session på 30 min kostar 350 kr


Yoga ingår i definitionen för friskvård.


Välkommen att boka en session hos Anne Saranprem eller Elenor Saranraj!


Hör av dig till: info(at)saranyoga.se

Sat Nam Rasayan SNR

Healingtekniken Sat Nam Rasayan är en del av kundaliniyogans tradition.
Tekniken lärdes traditionellt ut från mästare till elev, kunskap som fick mogna under lång tid i tystnad. Idag görs tekniken tillgänglig för alla.


Healing väcker den självläkande kraften. I Sat Nam Rasayan är utövaren en katalysator genom att expandera sitt medvetande till ett neutralt tillstånd av observation genom en medveten närvaro: ”Shunia”.

Nervsystemets elektromagnetiska fält påverkas och de flesta klienter upplever en djup och skön avspänning.

Tillståndet leder klienten till en naturlig balans där en spontan korrigering kan ske av det som kommit i obalans.


Utövaren överför ingenting och projicerar inget till klienten. Klienten förväntas inte göra någonting annat än att vila. Utövarens hand vilar bara lätt på klientens avslappnade arm under sessionen som totalt tar ca 45-60 min.