Logga Saran Yoga
GDPR

Saran Yoga och GDPR


GDPR syftar till att skydda dig som privatperson när du lämnar ut uppgifter som kan kopplas till dig som person. Läs mer om GDPR här.


Saran Yoga AB är ett företag som har som syfte att undervisa kundaliniyoga, arrangera kundaliniyogaevents, arrangera yoga och konserter, samt erbjuda integrerad psykiatri med meditation och yoga.


Som prenumerant på Saran Yogas nyhetsmejl


Som prenumerant på Saran Yogas nyhetsmejl samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter med namn och e-postadress i vårt nyhetsbrevsregister så länge du är prenumerant.

Detta för att kunna skicka dig regelbundna mejl med nyheter, annonser och inspiration inom yoga, gong, rehabilitering, integrativ psykiatri mm.


När du väljer att avsluta prenumerationen går vi aktivt in och raderar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst begära ett utdrag med vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.


Som kund hos Saran Yoga


Saran Yoga AB lagrar personuppgifter som behövs för att sluta affärsavtal enligt bokföringslagen och GDPR.

Om du är klient hos Saran Psykiatri lagras dina personuppgifter och journal så länge du är klient hos Saran Psykiatri  och efter att detta åtagande upphört, som längst 10 år enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter.


Uppgifterna lämnas aldrig vidare såvida inte begäran stöds av en lag som står över GDPR, exempelvis att uppgifter begärs ut av myndigheter såsom polismyndigheten, länsrätten, försäkringskassan, socialtjänsten, skatteverket etc. Varje ärende prövas enskilt mot dessa lagar.


Du kan närsomhelst begära utdrag om vilka uppgifter Saran Yoga har om dig och du kan också begära att de raderas såvida inte annan lag står över GDPR.


Saran Yoga AB använder dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig om nyheter, erbjudanden, informera dig om förändringar i verksamheten, inspirera inom yogans livsstil och sluta affärsavtal.


Har du frågor om vår personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss på vår mejl:


info(at)saranyoga.se