Logga Saran Yoga
Gong

Gong

Gongen är ett uråldrigt transformativt verktyg som använts i forna tider för olika processer för uppväckande, alarmerande, transcenderande och meditativa processer.


Gongens vibrationer har mycket bred frekvens och omfattar, enligt många, universums alla ljud och liknar kanske urljudet vid skapelsens Big Bang.


Vibrationer fortplantar sig lätt i vätska och sätter därför alla våra celler i vibration. Frekvensernas variation, bredd och följd kan inte förutses av vårt logiska och musikaliska sinne vilket gör att sinnet till slut ger upp i sina försök att kategorisera, förutsäga och känna igen ljuden. Härav uppstår att tillstånd av total avkoppling både kroppsligt och mentalt. Ett tillstånd vi strävar efter med så många olika tekniker i dag.


Anne och Elenor Saranraj har gått sin grundutbildning hos Ada Devinderjit Namani och Gérard Jap Nirantar från Tyskland som i sin tur utbildades av Nanak Dev Singh i många år. De vidarutbildar sig fortlöpande hos Ada Devinderjit Namani.


Gongarna är 32" stora symfoniska gongar och valdes personligen ut vid ett studiebesök i Paistefabriken i Tyskland i februari 2017.


Saran Yoga arrangerar både gongavslappningar som är en mjuk session med djup avslapppning till gongen efter ett yogapass och White Sound Gongmeditation som efter ett yogapass är en transformerande meditation liggande i vila till gongens kraftfullaste transformativa vibrationer.


Vi ger också privatsessioner med gongavslappning, grupp eller enskilt.

Våra gongar

Våra gongar är 32" symfonisk gong.


Här ser du delar av hantverket bakom varje gong. Den hamras till perfektion och mot slutet sker finstämningen av en person som lyssnar till varje färdig gong.


Bilderna från PAISTE fabriken februari 2017,

Schacht Audorf, Tyskland